Overprikkeld thuisblijven van school

overprikkeld thuisblijven van school passend onderwijs

Sommige kinderen zijn gevoelig voor alles wat er om hen heen en binnen in zichzelf gebeurd. Op een basisschool of school voor voortgezet onderwijs is het niet de bedoeling dat je dan thuisblijft. Koorts en overgeven, das toch een veelgenoemde maatstaf. Een blog over overprikkeld thuisblijven van school en over inclusief onderwijs.

Paardenbloemen en orchideeën

De metafoor van paardenbloemen en orchideeën wordt al heel lang gebruikt om aan te geven dat er verschillen zijn tussen mensen. De paardenbloemen kunnen in principe overal tegen en passen zich gemakkelijk aan. Orchideeën daarentegen hebben wat meer juiste omstandigheden nodig om goed tot bloei te komen. Het afgelopen jaar is bijvoorbeeld Associate lector jeugd Bert Wienen in het nieuws met zijn lezing over inclusief onderwijs. Hij gebruikt ook deze metafoor en heeft als aanklacht tegen het inclusief onderwijs van dit moment dat we van orchideeën met alle macht paardenbloemen willen maken. Met de juiste individuele begeleiding en aanpassingen. Hij spreekt zich uit tegen de medicalisering van het onderwijs en zou graag zien dat we de grotere groep weer als norm nemen. Leerlingen wennen eraan, volgens hem, als ze altijd op maat bediend worden, ze moeten soms ook wat tegenslag tegenkomen.

Ik begrijp wat hij bedoelt. En tegelijk zou dit ook maar zo de verkeerde kant op kunnen gaan als we straks van de weeromstuit vergeten om kinderen wel de zorg op maat te geven die ze nodig hebben.

Inclusief onderwijs

Leerlingen met autisme of hoogbegaafdheid kunnen het al knap lastig hebben als ze niet naar school gaan. Het leven is ingewikkeld als je erg gevoelig bent voor alle indrukken. Als je lastig alles kunt filteren en op de juiste manier kunt plaatsen. De school komt er vanaf het 4e levensjaar extra bovenop. Natuurlijk, de cognitieve uitdaging kan best heel fijn zijn voor sommige leerlingen. Maar de rest van de moeilijkheden wordt eigenlijk alleen maar groter. Ik noem het wel eens vaker: hoeveel ouders zeggen na de derde week in de zomervakantie: wat heb ik eigenlijk een leuk kind?

Echt inclusief onderwijs is onderwijs met aandacht. Onderwijs waarbinnen de leerling zichzelf kan zijn en zichzelf kan ontwikkelen. Ik zou willen dat de paardenbloemen zouden leren compleet paardenbloem te zijn en dat de orchideeën leren hoe ze hun omstandigheden kunnen aanpassen zodat ze kunnen groeien en bloeien. Overprikkeld thuisblijven van school zou dan niet met een valse ziekmelding hoeven. Nee, herkennen van overprikkeling is een goede ontwikkeling. Blijf thuis, investeer in jezelf en zorg dat je weer terugkomt.
We hebben een grote lijn die goed is voor de grote groep. Maar daarnaast en daarbuiten mag je zijn hoe je bent.

Overprikkeld thuisblijven van school

Vanuit school kunnen we snel denken dat een leerling zich aanstelt. Of dat een ouder te beschermend is en het kind zieliger maakt dan het is. Zulke dingen hoeven we niet te denken, je kan beter het gesprek aangaan met ouders en vragen waarom het thuisblijven zo nodig is.

Soms hoor ik dat kinderen moeten leren om te gaan met drukke situaties. Ze kunnen niet altijd thuisblijven bij overprikkeling. Soms moet je de confrontatie met jezelf aangaan. Dit kan waar zijn, maar het is gedacht vanuit het idee dat iedereen zo moet zijn als een paardenbloem. En orchideeën zijn geen paardenbloemen en zullen het ook nooit worden. Een overprikkeld kind naar school laten gaan, tot rust laten komen in een omgeving waar het zich niet prettig voelt, is niet helpend. Met hoofdpijn kan je dat soms zeggen: ‘kom, probeer het nog een lesuur’. Bij overprikkeling werkt dat niet. Bovendien is het vreselijk betuttelend. Het doet geen recht aan de eigenheid van dit kind. Kinderen hebben leerplicht, deze kinderen zouden graag gebruik maken van hun leerrecht in een omgeving waarin ze rustig aan kunnen leren omgaan met zichzelf en hun omgeving.

Overprikkeld thuisblijven van school? Tja, in feite ben je dan dus al te laat. Neem die rust voor het te laat is. Noem het overprikkeling. Kijk wat er te veel is geweest de afgelopen dagen of weken en leer ervan. Mag je thuisblijven als je overprikkeld bent? Leerlingen hebben daar geen keuze in, het lukt ze gewoon niet om naar school te komen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *