blog over autisme en hoogbegaafdheid op school, autisme op school, passend onderwijs

Autisme en hoogbegaafdheid binnen gezin en onderwijs

Dit blog over autisme en hoogbegaafdheid komt niet zomaar uit de lucht vallen. Het is een voortzetting van mijn eerdere website voor mijn praktijk als zelfstandige jongerencoach. Autisme op school en hoogbegaafdheid binnen het onderwijs zijn thema’s die mij als het ware ‘achtervolgen’. Op deze website hoop ik regelmatig te bloggen over deze thema’s.

Thema’s in mijn leven

Autisme en hoogbegaafdheid zijn al jarenlang een thema in mijn werkzame leven. Het begon al tijdens mijn opleiding HBO-SPH met een intensieve jaarstage binnen een woon-werkgemeenschap voor mensen met autisme. Het was het jaar dat autisme veel aandacht kreeg en losgeweekt werd van de psychiatrie, 1997.

Daarna kwam ik het autisme in allerlei vormen tegen binnen een woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke handicap. Deze bewoners hebben mij het omgaan met autisme pas goed geleerd. Als taal voor een groot deel wegvalt, dan moet je elkaar op een andere manier gaan begrijpen.

Vervolgens was ik zorgcoördinator op een VO school en zag ik autisme weer op een heel andere manier. Vaak ook in combinatie met hoogbegaafdheid. Ik vond het boeiend om te merken dat ik de manier van denken goed kan volgen. Het Passend Onderwijs was in de maak en omdat als evangelische school zoveel mogelijk kinderen wilden bedienen pionierden we flink op het gebied van autisme en hoogbegaafdheid. Binnen het samenwerkingsverband liepen we toen vóór op de andere scholen, ook omdat we de luxe (niet!) hadden van een professioneel zorgteam. En zo ook de juiste tips aan leerlingen en docenten kon geven.

Hierna was ik een poos een soort ambulant begeleider in een klein PGB bedrijfje. Hier kwam ik de jongeren tegen bij wie het echt fout was gegaan op school en in werk. Hoogbegaafdheid, autisme maar ook psychiatrische beelden gingen hier hand in hand. In feite waren dit allemaal voortijdig schoolverlaters of thuiszitters.

Als zelfstandige jongerencoach werd ik door ouders gevraagd om met hun kinderen te praten omdat ze helemaal vastliepen op school. Het autisme kwam ik toen wat minder vaak tegen, maar wel de pure hoogbegaafde onderpresteerders.
En nu in mijn nieuwe baan kom ik beide weer in voldoende mate tegen. Tussen de spijbelaars en uitstuurleerlingen ontdek ik regelmatig een hoogbegaafde onderpresteerder. Soms mét diagnose en heel vaak zonder diagnose.

Blog over autisme en hoogbegaafdheid

Mijn doel met dit blog over hoogbegaafdheid en autisme is om duidelijk te maken hoe veel invloed een diagnose als autisme of hoogbegaafdheid heeft in het leven van iemand met die diagnose. Hij of zij komen allerlei problemen en mogelijkheden tegen die een ander zonder de diagnose niet tegenkomt. Eigenlijk vind ik dat we het woord diagnose hier helemaal niet moeten gebruiken. Ik kies hierbij wel de nuchtere en ‘gezonde’ invalshoek.
Autisme en hoogbegaafdheid binnen gezin en onderwijs vraagt een andere manier van kijken, een andere manier van leven. Het is een heel ander leven, dat moeilijk begrepen wordt door mensen die hier van buiten naar kijken. Binnen de gezinnen zorgt dit voor een verlangzaming en soms juist voor een versneld leven. In ieder geval levert het vaak ook veel eenzaamheid op. De omgeving begrijpt het maar tot op zekere hoogte.

(H)erkenning hoogbegaafdheid of autisme op school

Ik hoop dat deze website herkenning geeft aan ouders en jongeren met autisme of hoogbegaafdheid. En misschien nog wel meer ook erkenning. Mijn blog met de titel ‘Niets te merken van autisme’ kreeg op de vorige website veel herkenning en waardering. Terwijl ik het eigenlijk ook wel met een wat bang voorgevoel schreef: hoe zou erop gereageerd worden? Hetzelfde gold voor het blog “Hoogbegaafden zijn anders“.

Ik hoop dat docenten, onderwijzers, jongerenwerkers, pastores en ouders en jongeren door deze blogs inspiratie krijgen om tot nieuwe oplossingen te komen. Autisme op school is echt niet gemakkelijk.
Ik hoop dat de jongeren die zelf autisme hebben of hoogbegaafd zijn hierdoor een gevoel van erkenning en herkenning krijgen.

Reageer gerust

Hierbij heb ik niet de wijsheid in pacht, al heb ik soms de neiging om wat stevig te schrijven. Ik sta ik open voor opbouwende input van de lezers. Heb jij een mooi thema waar we eens over schrijven moeten, bijvoorbeeld over moeilijkheden die jij tegenkomt bij autisme op school of wellicht hoogbegaafdheid thuis. Of misschien wil je zelf eens een stuk schrijven onder je eigen naam, laat maar horen!

Het draait op deze website niet over mij, maar ik zal steeds op de achtergrond aanwezig zijn.

Kies gauw een onderwerp waarover je lezen wilt!

Oja, wil je gemakkelijk op de hoogte blijven van mijn blogs, dan kun je je mij volgen via Instagram @autismehoogbegaafdheid. Je kan de onderstaande code scannen om direct bij mijn profiel uit te komen. Of volg de pagina op Facebook.

Een groet,

Chiel